Παραδόθηκε σήμερα, στυο Δήμαρχο κ. Μ. Σκαντζό και στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Π. Αστρους κ. Χ. Πίκουλη, η έγγραφη διαμαρτυρία κατοίκων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας, στην είσοδο του χωριού . Το κείμενο, που υπογράφουν 114 κάτοικοι του Παραλίου Αστρους, και ζητά την κατεδάφιση του σταθμού αναφέρει τα ςξής:

πηγη:astrosnews.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Κατοίκων και επιχειρηματιών Παραλίου Άστρους

ΠΡΟΣ

1. Δημοτικό Συμβούλιο Παραλίου Άστρους
2. Δήμο Βόρειας Κυνουρίας
3. Τμήμα Πολεοδομίας Άστρους
4. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 – 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ
5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Λεωφ. Κηφισίας 60 – 15125 – ΜΑΡΟΥΣΙ
6. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Συγγρού 60 – 11742 – ΑΘΗΝΑ
7. Αστυνομικό Τμήμα Παραλίου Άστρους
8. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου 21100 – ΝΑΥΠΛΙΟ
9. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Αμαλιάδος 17 – 11523 –ΑΘΗΝΑ
10. 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαία Κόρινθος-20007-ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ σταθμού κεραιών της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Παράλιο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στον οποίο έχει επιπροσθέτως εγκατασταθεί και σταθμός βάσηςκινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.».

Στον προαύλιο χώρο κτιρίου του ΟΤΕ, σε μικρή απόσταση από την κεντρική πλατεία, στο Παράλιο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «OTΕ Α.Ε.» έχει εγκαταστήσει σταθμό κεραιών σταθερής τηλεφωνίας, στον οποίο έχει επιπροσθέτως εγκαταστήσει και σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMΟΤΕ Α.Ε.».

Α. Σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 (βλ. κατωτ. σχετ. 1), για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητήςτηλεφωνίας απαιτούνται οι κάτωθι άδειες ή εγκρίσεις:

  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση από την οικεία Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας στην οποία ενσωματώνεται και η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
  • Άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων,
  • Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.

Σύμφωνα με το Ν. 2801/00 (βλ. κατωτ. σχετ. 2), άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο ΙΒ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70, παρ. 2 του Ν. 3431/2006: «Ο ΟΤΕ Α.Ε. και η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κεραιοσυστημάτων, που έχουν εγκαταστήσει μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου και στερούνται της σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του…υποβάλλουν αίτηση…Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθεί αίτηση ή δεν χορηγηθεί άδεια, τότε η εγκατάσταση αυτή θεωρείται ΠΑΡΑΝΟΜΗ και επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2801/00 όπως ισχύει και διατάσσεται η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ αυτής». Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 5, εδάφιο Α του Ν. 2801/00 ορίζεται ότι: «Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή / και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση εφόσον αυτή απαιτείται….τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οχτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του».

Κατόπιν έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία «COSMOTE Α.Ε.» δεν έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη λήψη των ως άνω απαιτούμενων αδειών ως προς την εγκατάσταση κεραιών ΚΙΝΗΤΗΣ τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που καθιστά την ήδη εδώ και χρόνια εγκατάσταση και περαιτέρω τη λειτουργία της, παντελώς ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ καιΠΑΡΑΝΟΜΗ!!! Το γεγονός αυτό βεβαιώνεται από׃

  1. την από 10-6-2010 και με αριθ. 567/67 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (βλ. κατωτ. σχετ. 3), σύμφωνα με την οποία׃ «Επιβάλλει στην Εταιρεία ‘ΟΤΕ – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.’, δεδομένου ότι επέτρεψε την εγκατάσταση στο Άστρος Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας, επί του ιστού της στο κτήριο του ΟΤΕ, κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας ‘COSMOTE’, το ανώτερο εκ του Νόμου προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο κατά την εποχή που διαπιστώθηκε η εγκατάσταση της εν λόγω παράνομης κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα, το οποίο είναι ύψους δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (€19.000)»,
  2. την από 10-6-2010 και με αριθ. 567/81 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (βλ. κατωτ. σχετ. 4), σύμφωνα με την οποία׃ «Επιβάλλει στην Εταιρεία ‘COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’, δεδομένου ότι προέβη δίχως την απαιτούμενη κατά Νόμο άδεια στην εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Άστρος Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας, επί το κτιρίου του ΟΤΕ, το ανώτερο εκ του Νόμου προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο κατά την εποχή που διαπιστώθηκε εν πρώτοις η εγκατάσταση της εν λόγω παράνομης κεραιοκατασκευής, σύμφωνα με τα ως άνω αναλυτικά αναφερόμενα, το οποίο είναι ύψους δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (€19.000)» και
  3. την από 27-9-2010 και με αριθ. 21/2010 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας Άστρους (βλ. κατωτ. σχετ. 5), σύμφωνα με την οποία το εν λόγω κεραιοσύστημα ουδεμία άδεια –μηδέ σταθερής τηλεφωνίας!!– έχει λάβει από την Πολεοδομία και για το λόγο αυτό׃ «επιβάλλει πρόστιμο ανέγερσης το οποίο είναι 7.746,80€ και πρόστιμο διατήρησης για κάθε έτος μέχρι την κατεδάφισή του, το οποίο μέχρι την ημέρα τοιχοκόλλησης της έκθεσης αυτοψίας είναι 7.205,58€».

Σχετικά με την απόφαση που εκδόθηκε την 17-9-2010 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. (βλ. κατωτ. σχετ. 6), την οποία επικαλείται η εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» στην ένστασή της κατά της ως άνω έκθεσης αυτοψίας του Τμήματος Πολεοδομίας Άστρους, διευκρινίζεται ότι αυτή αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων «σταθμού ξηράς ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ της εταιρείας ‘Ο.Τ.Ε. Α.Ε.’» και ΟΧΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ!!

Σχετικά με τη γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) (βλ. κατωτ. σχετ. 7), την οποία επικαλείται η εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» στην ίδια ως άνω ένστασή της, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα όρια εκπομπών ακτινοβολίας που ισχύουν στον Ελλαδικό χώρο είναι παράλογα τόσο μεγάλα και μάλιστα πολλαπλάσια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, ώστε πρακτικά να μπορεί να αδειοδοτηθεί οποιαδήποτε κεραία, ανεξαρτήτως της ισχύος της. Για το λόγο αυτό το ΣτΕ με την υπ.’ αρ. 742/2008 απόφασή του αναγνωρίζει υφιστάμενη επιστημονική αβεβαιότητα τόσο ως προς το βαθμό κινδύνου από την έκθεση σε ακτινοβολία, όσο και ως προς τις συνέπειες που αυτή ενδέχεται να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό.

Β. Σύμφωνα με το Π.Δ. της 13-10-1998 (ΦΕΚ 908/Δ΄/13-11-1998) (βλ. κατωτ. σχετ. 8) «Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Αρκαδίας ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών» άρθρο 3, παρ. 6, τρίτο εδάφιο׃ «Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή κεκλιμένης στέγης ύψους δύο (2) μέτρων και η οποία δεν επιτρέπεται να έχει κλίση μεγαλύτερης του τριανταπέντε (35%) τοις εκατό, καπνοδόχων και αεραγωγών», ενώ με το άρθρο 4, παρ. 11 αυτού «Επιβάλλεται η εγκατάσταση ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεόρασης κατά οικοδομικό τετράγωνο, σε θέση μη εμφανή από τους κοινόχρηστους χώρους οικισμού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση μεμονωμένης κεραίας μόνο σε θέση που δεν προβάλλεται σε κεντρικό κοινόχρηστο χώρο ή δεν προσβάλλει τη μορφή μεμονωμένων μνημείων ή αξιόλογου αισθητικού συνόλου, μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ».

Εν προκειμένω όμως, ο σταθμός κεραιών της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» στον οποίο έχει επιπροσθέτως εγκατασταθεί και σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.», βρίσκεται στο παραδοσιακό τμήμα του οικισμού του Παραλίου Άστρους (άρθρο 1, Π.Δ. της 13-10-1998 ΦΕΚ 908/Δ΄/13-11-1998 1) (βλ. κατωτ. σχετ. 8), μαζί με το αλεξικέραυνο έχει ύψος 18,60μ. (σύμφωνα με τον πίνακα του με αρ. Δ3/Δ/33857/8043/3-9-2009 εγγράφου της Δ/νσης Αερολιμένων του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών) (βλ. κατωτ. σχετ. 9) υπερέχει πολλά μέτρα της στέγης του παρακείμενου κτιρίου του ΟΤΕ και είναι εμφανής από την κεντρική πλατεία του χωριού, (βλ. κατωτ. σχετ. 10) από το μεσαιωνικό κάστρο που βρίσκεται στην νότια κορυφή του λόφου που αποκαλείται «Νησί» (βλ. κατωτ. σχετ. 11 και 12). καθώς και από τον κεντρικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου και τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας (βλ. κατωτ. σχετ. 11 και 12).

Γ. Τέλος, πολλά ερωτηματικά γεννώνται σχετικά με την από 26-1-2009 και με αριθ. 6899π.έ. απάντηση της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία αφορά σε γνωμοδότηση, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.», για λειτουργία ήδη υφιστάμενου σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ, στο δ.δ. Παραλίου Άστρους, σύμφωνα με την οποία׃ «Δεν υπάρχει καταρχήν αντίρρηση, από την πλευρά των αρμοδιοτήτων μας, για την έγκριση εγκατάστασης του ήδη υφιστάμενου σταθμού στην εν λόγω θέση, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια και φωτογραφίες που συνοδεύουν την αίτησή σας, δεδομένου ότι στο άμεσο περιβάλλον του αιτούμενου έργου δεν εντοπίζονται μνημεία αρμοδιότητάς μας…»(βλ. κατωτ. σχετ. 13).

Συνημμένα με την παρούσα Έγγραφη Διαμαρτυρία μας και προς απόδειξη όλων των ανωτέρω προσάγουμε και επικαλούμαστε όλα τα σχετικά έγγραφα και τις φωτογραφίες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την ως άνω παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού κεραιών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στον οποίο έχει επιπροσθέτως εγκατασταθεί και σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. και

ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση κατεδάφισή τους.

Παράλιο Άστρος, 31 Μαρτίου 2011
Οι υπογράφοντες