ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΤΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ – ΠΑΡΝΩΝ 1-3, ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ – ΚΟΡΥΘΙΟ 0-2, ΚΑΨΙΑ – ΝΕΣΤΑΝΗ 5-1, ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ 2-2