Δαπάνη 697.500,00 ευρώ εγκρίθηκε για το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για συμνμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, για το Δήμο μας, αυτό το ποσό θα διατεθεί για έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, σχολεία, δημοτικό φωτισμό κλπ.

astrosnews.gr