Απ΄την καρδιά του Άστρους για όλο τον κόσμο...

 

 

2010 Ξένα R&B Vol.11

2010 Ελληνικά Vol.10

2010 Καλοκαίρι Ελληνικά & Ξένα Vol.09

2010 Καλοκαίρι Ελληνικά Vol.08

2010 Καλοκαίρι Ελληνικά Vol.07

2010 Ελληνικά Ερωτικά Vol.07

2010 Ξένα Vol.10

2010 Καλοκαίρι Ελληνικά Vol.06

2010 Ελληνικά Vol.05

2010 Ελληνικά Ερωτικά Vol.06

2010 Ελληνικά Ερωτικά Vol.05

2010 Ξένα Vol.06