Αυτά είναι τα χάλια μας .

Αυτή είναι η εικόνα στα κάτω Βέρβενα ένα ολόκληρο χρόνο .

Η υπηρεσία παρ΄ όλο ότι έχει ειδοποιηθεί αρκετές φορές προφορικά αλλά και γραπτώς θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος .

Εκτός ότι το κέντρο του ΟΤΕ είναι ένα κόσμημα στο κέντρο του χωριού μας θα ήθελα να μου απαντήσουν οι υπεύθυνοι αν σκοτωθεί ένα παιδάκι από την υψηλή τάση ποιος θα είναι υπεύθυνος;

Ν Καρκούλης

Πρόεδρος Τ/Δ Βερβένων