Τα χρήματα δημιουργήθηκαν επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα βρούνε μεταξύ τους. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα, τα χρήματα φροντίζουν αυτό να μην σταματήσει ποτέ να συμβαίνει. Τώρα τι σημασία μπορεί να έχουν μερικά χαρτάκια που δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, δεν ξέρω.