Τα σταυρόλεξα φτιάχνονται από ψυχανώμαλους σαδιστές που χαίρονται με την άγνοια των άλλων. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αποφεύγονται από ανθρώπους με προβλήματα αυτοπεποίθησης.