Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Μανώλης Σκαντζός, με απόφασή του, αναφέρει ότι το Πολεοδομικό Γραφείο Άστρους ασχολείται αποκλειστικά με την εδαφική ενότητα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και ότι οι υποθέσεις που έχουν πρωτοκολληθεί στο Τ.Π. Άστρους και αφορούν την εδαφική ενότητα του νυν Δήμο Νότιας Κυνουρίας, θα διαβιβαστούν αρμοδίως στην υπηρεσία που θα οριστεί με απόφαση του Δήμαρχου Νότιας Κυνουρίας.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι: « Οι φάκελοι μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν την περιφέρεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , πρωτοκολλούνται και ελέγχονται κατά Γ.Ο.Κ. από το Π.Γ. Άστρους. Στη συνέχεια για έλεγχο Η.Μ. και στατικών μελετών , διαβιβάζονται εγγράφως στην Δ/νση Πολεοδομίας Χωροταξίας του Δήμου Τρίπολης. Η οικοδομική άδεια ελέγχεται φορολογικά και υπογράφεται από το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Το αρχείο που τηρείται στο Πολεοδομικό Γραφείο Άστρους και αφορά το Δήμο Νότιας Κυνουρίας, παραμένει στην υπηρεσία αυτή έως τη συγκρότηση Πολεοδομικού γραφείου στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Για χρήση σχεδίων, εγγράφων ή άλλων στοιχείων του αρχείου θα χορηγούνται ακριβή φωτοαντίγραφα.
Οι φάκελοι μελετών που έχουν πρωτοκολληθεί προ 2011 , βρίσκονται στο στάδιο προ τελικής υπογραφής και αφορούν το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ανεξάρτητα από το πού έχουν ελεγχθεί κατά ΓΟΚ θα λάβουν τελική υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Π.Γ. Άστρους.
Για τον κατά Γ.Ο.Κ. έλεγχο μελετών καθώς και για τη χορήγηση βεβαιώσεων για τις οποίες για τους υπαλλήλους του Πολεοδομικού Γραφείου Άστρους υπάρχει το κώλυμα του άρθρου 43 του Ν. 3587/07 του κώδικα δημοτικών υπαλλήλων, αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται ο Γεώργιος Παπούλιας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
Ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Γογώνης Παναγιώτης, ως βοηθός στις κάθε είδους αυτοψίες που διενεργούνται από το Π.Γ. Άστρους , Δυο (2) ημέρες εβδομαδιαίως πλην Παρασκευής, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο και την αν. προϊσταμένη του Πολεοδομικού Γραφείου Άστρους.
Πηγη arcadiaportal.gr