Δέν χρειάζεται και πολύ  για να «φορτώσει» ο καθηγητής…