Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το 2011, όπως πληροφορηθήκαμε από μέλη της δημοτικής αρχής

Επίσης, παρατάθηκαν, για 4 ακόμα μήνες, οι 14μηνες συμβάσεις των περίπου 25 εργαζόμενων συμβασιούχων στο Δήμο, οι οποίες έληγαν στις 30/4/2011. Αξίζει να σημειωθεί πως το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ψηφίσει στις 15/4, πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων εξάμηνης διάρκειας (1 η/γ, 4 οδηγών και 9 εργατών γενικών καθηκόντων) λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της γραφειοκρατίας (έγκριση από Περιφέρεια, διυπουργική επιτροπή κλπ) οι εργαζόμενοι θα βρίσκονταν στις θέσεις τους τον Αύγουστο!!!

astrosnews gr